โปรเจคไอเดีย

  • All
  • Dustation
  • Recommended

สร้างชุดวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศด้วย AM2302/DHT22

สร้างชุดวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศด้วย AM2302/DHT22

สร้างเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 แบบตั้งโต๊ะ จากชุด Dustation Dev Kit

สร้างเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 แบบตั้งโต๊ะ จากชุด Dustation

adminโปรเจคไอเดีย