บอร์ดทดลอง

บอร์ดสำหรับทดลองและออกแบบพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ด้วยชุดประมวลผล Arduino NodeMCU และ Raspberry Pi Zero พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นในการใช้งานเบื้องต้นเช่น Push Button Switch สำหรับป้อนสัญญาณ Digital Input LED สำหรับแสดงผล Opto Isolated Relay สำหรับต่อ Load ที่ใช้กระแสสูงและ Protoboard สำหรับประกอบวงจรเพื่อทดสอบการทำงาน

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

จำนวนสินค้า 1 - 3 จากทั้งหมด 3
จำนวนสินค้า 1 - 3 จากทั้งหมด 3