บอร์ดพัฒนาระบบงานด้วย Arduino NodeMCU RaspberryPi

บอร์ดสำหรับพัฒนาระบบงานด้วย Arduino NodeMCU, RaspberryPi, กล่องใส่แผงวงจรพร้อม PCB (Enclosure with PCB), อุปกรณ์ Sensor และวัสดุสำหรับทำต้นแบบ (Prototyping)

สินค้า > ชุดเรียนรู้

บอร์ดทดลอง

บอร์ดสำหรับทดลองและออกแบบพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)

ด้วยชุดประมวลผล Arduino NodeMCU และ Raspberry Pi Zero พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นในการใช้งานเบื้องต้นเช่น Push Button Switch สำหรับป้อนสัญญาณ Digital Input LED สำหรับแสดงผล Opto Isolated Relay สำหรับต่อ Load ที่ใช้กระแสสูงและ Protoboard สำหรับประกอบวงจรเพื่อทดสอบการทำงาน

สินค้า > ชุดพัฒนา

บอร์ดพัฒนา

บอร์ดสำหรับพัฒนาต้นแบบหรือโครงงานแบบเอนกประสงค์

ประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino NodeMCU และ Raspberry Pi มีพื้นที่ Breadboard PCB สำหรับประกอบวงจรเพิ่มเติมและ Screw Terminal สำหรับต่อสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกพร้อมกล่องใส่แผงวงจร

สินค้า > ชุดพัฒนา

บอร์ดเอนกประสงค์

กล่องใส่แผงวงจร มาตรฐาน IP65 และ กล่องใส่แผงวงจร มาตรฐาน IP68

สำหรับ ติดราง Din Rail ติดผนัง ตั้งโต๊ะ ผลิตจากพลาสติก ABS พร้อมแผ่น PCB Breadboard แบบ Universal Printed Circuit Board ที่ออกแบบให้เข้ากันได้อย่างลงตัวกับกล่องใส่แผงวงจร มาตรฐาน IP65  และ กล่องใส่แผงวงจร มาตรฐาน IP68 แบบต่างๆ

สินค้า > ชุดพัฒนา

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่

อุปกรณ์และโมดูลพื้นฐานที่มีความจำเป็นสำหรับงานออกแบบพัฒนานวัตกรรม โครงงานและสิ่งประดิษฐ์

สินค้า > ชุดพัฒนา

อุปกรณ์พาวเวอร์

อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับการออกแบบตู้คอนโทรล

ขอแนะนำ >

สินค้าขายดี

ลด 15-20%

บทความแนะนำ

adminบอร์ดพัฒนาระบบงานด้วย Arduino NodeMCU RaspberryPi