ตัวอย่างต่อใช้งาน RS-FX-N01 เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม Wind Direction Sensor กับ Arduino และ ESP32 ด้วยโมดูล RS-485

ตัวอย่างต่อใช้งาน RS-FX-N01 เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม Wind Direction Sensor กับ Arduino และ ESP32 ด้วยโมดูล RS-485

เริ่มต้นเนื้อหา

 

คู่มือการใช้งาน
RS-FX Wind direction 485 transmitter instructions

คู่มือการใช้งาน RS-FX Wind direction 485 transmitter instructions

โปรแกรมทดสอบใช้งาน

https://drive.google.com/file/d/115lUevoy6LXjtiX3zd87Jrtu7W3htMa_/view?usp=sharing  

โปรแกรมทดสอบตามเอกสารคู่มือ

https://drive.google.com/file/d/1_aDVQ0kBZuVRf-Joens5FyAZX8NrlGR4/view?usp=sharing  

อ่านค่าด้วยโปรแกรม QModMaster

Download : https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ 

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของสายในการต่อใช้งาน   เรียกดู USB to RS-485 converter module ที่กำลังใช้งานว่าต่ออยู่กับ Serial port com ใหน

 

ตั้งค่า Serial port ให้ตรงกับ port ที่กำลังใช้งานอยู่

ปรับค่า พารามิเตอร์ต่างๆ  ให้ตรงตามความต้องการใช้  (ในกรณีนี้เป็นการอ่านค่าทิศทางลม)

 

RS-FX-Wind-direction-485

RS-FX-Wind-direction-485

 

ที่ Register address 0000 H   –>  4 คือ Direction Position ที่ Register address 0001 H   –>  180 คือ Direction Degree

 

RS-FX-Wind-direction-485

RS-FX-Wind-direction-485

แสดงคำสั่ง Modbus ในการเรียกอ่าน และ ค่าที่ได้รับการตอบกลับ

 

RS-FX-Wind-direction-485

RS-FX-Wind-direction-485

 

การติดตั้ง

  • หันขีดตรงแกนของฐานไปทางทิศเหนือ
  • Attention to the installation, the direction of the aviation plug must be consistent with the north direction, so as to avoid measurement errors.

 

ESP32 devkit v1 connect with Wind Direction Sensor RS-FX-N01 throught UART port via Modbus-RTU protocol using RS485 auto direction module

ในส่วนของ Delay ในโปรแกรมนั้นจะมีผลต่อความไวในการอ่านค่า. หากหน่วงเวลาน้อยไปจะส่งผลต่อการอ่าน Debug หลังการพัฒนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

RS-FX-Wind-direction-485

RS-FX-Wind-direction-485

Arduino Nano connect with Wind Direction Sensor RS-FX-N01 throught Software Serial via Modbus-RTU protocol using RS485 | MAX485

 

 wind-direction

wind-direction

RS-FX-Wind-direction-485

อุปกรณ์

RS-FX-N01 RS485 Modbus เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม Wind Direction Sensor X 1
ESP32 DEVKIT V1 / NodeMCU X 1
TTL to RS485 converter module [ Serial UART Interface , Auto Direction Control ] X 1
BESTตัวอย่างต่อใช้งาน RS-FX-N01 เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม Wind Direction Sensor กับ Arduino และ ESP32 ด้วยโมดูล RS-485

1 comments

Join the conversation
  • Omada - 27 สิงหาคม 2023

    Thank you for sharing the software. I have been searching for hours. It should be on the manufacturer’s website , although there might be a delay in its publication.


Comments are closed.

Related Posts