ตัวอย่างต่อใช้งาน RS-FS-N01  เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม Wind Speed Sensor กับ Arduino และ ESP32 ด้วยโมดูล RS-485

ตัวอย่างต่อใช้งาน RS-FS-N01 เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม Wind Speed Sensor กับ Arduino และ ESP32 ด้วยโมดูล RS-485

เริ่มต้นเนื้อหา

 

คู่มือการใช้งาน
Wind speed 485 transmitter instructions

 

 

คู่มือการใช้งาน

Wind speed 485 transmitter instructions Wind_Speed

 

Wind_Speed

 

โปรแกรมทดสอบใช้งาน https://drive.google.com/file/d/115lUevoy6LXjtiX3zd87Jrtu7W3htMa_/view?usp=sharing

 

โปรแกรมทดสอบตามเอกสารคู่มือ https://drive.google.com/file/d/1_aDVQ0kBZuVRf-Joens5FyAZX8NrlGR4/view?usp=sharing

 

 

อ่านค่าด้วยโปรแกรม QModMaster Download : https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

 

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของสายในการต่อใช้งาน

เรียกดู USB to RS-485 converter module ที่กำลังใช้งานว่าต่ออยู่กับ Serial port com ใหน

 

ตั้งค่า Serial port ให้ตรงกับ port ที่กำลังใช้งานอยู่

 

ปรับค่า พารามิเตอร์ต่างๆ  ให้ตรงตามความต้องการใช้

 

(ในกรณีนี้เป็นการอ่านค่าความเร็วลม) 47 คือ ความเร็วลม  –>  4.7 m/s

 

แสดงคำสั่ง Modbus ในการเรียกอ่าน และ ค่าที่ได้รับการตอบกลับ

 

ESP32 devkit v1 connect withWind Speed Sensor RS-FS-N01 throught UART port via Modbus-RTU protocol using RS485 auto direction module

Arduino Nano connect with Wind Speed Sensor RS-FS-N01 throught Software Serial via Modbus-RTU protocol using RS485 | MAX485

อุปกรณ์

RS-FS-N01 RS485 Modbus เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม Wind Speed Sensor X 1
ESP32 DEVKIT V1 / NodeMCU X 1
TTL to RS485 converter module [ Serial UART Interface , Auto Direction Control ] X 1
BESTตัวอย่างต่อใช้งาน RS-FS-N01 เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม Wind Speed Sensor กับ Arduino และ ESP32 ด้วยโมดูล RS-485

Related Posts