ข้อกำหนดและเงื่อนไข

(1) คำจำกัดความและการตีความ

ในข้อตกลงนี้ “เรา” หมายถึง imiconsystem.com (และ “เรา” และ “ของเรา” จะถูกตีความตามนั้น) และ “คุณ” หมายถึงลูกค้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแล้วแต่กรณี (และ“ ของคุณ” จะตีความตามนั้น)

ในข้อตกลงนี้จะใช้คำจำกัดความต่อไปนี้:

“ ข้อตกลง” หมายถึงข้อตกลงนี้รวมข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในการรับทราบครั้งที่สองของเรา

“ การรับทราบครั้งแรก” หมายถึงการตอบรับอีเมลอัตโนมัติเบื้องต้นซึ่งเราจะส่งให้คุณหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณ

“คำสั่งซื้อ” หมายถึงคำสั่งซื้อของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำผ่านไซต์

“ สินค้า” หมายถึงสินค้าที่คุณอาจซื้อได้จากไซต์

“ การรับทราบครั้งที่สอง” หมายถึงการรับทราบทางอีเมลซึ่งเราจะส่งถึงคุณ (ตามความเหมาะสม) เพื่อยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ และ

“ ไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ www.imiconsystem.com หรือไซต์ต่อเนื่องที่ดำเนินการโดยเราเป็นครั้งคราว

(2) ข้อตกลงนี้

การโฆษณาผลิตภัณฑ์บนไซต์ถือเป็นการ “เชิญชวนให้ปฏิบัติ” และคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณถือเป็นข้อเสนอตามสัญญา ไม่มีสัญญาใด ๆ มาบังคับระหว่างคุณและเราเว้นแต่และจนกว่าเราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ

ในการทำข้อตกลงนี้กับเราคุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • คุณต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณต้องการซื้อลงในตะกร้าสินค้าของคุณจากนั้นดำเนินการชำระเงิน
 • หากคุณเป็นลูกค้าใหม่คุณต้องสร้างบัญชีกับเราและเข้าสู่ระบบ หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันคุณต้องป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ
 • เมื่อคุณเข้าสู่ระบบคุณต้องเลือกวิธีการจัดส่งที่คุณต้องการและยืนยันคำสั่งซื้อของคุณและความยินยอมของคุณต่อเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
 • จากนั้นเราจะส่งการตอบรับทราบครั้งแรก และเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าคุณได้ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  เราจะส่งการรับทราบครั้งที่สอง (ณ จุดนี้ข้อตกลงนี้จะกลายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพัน)
 • ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อคุณจะมีโอกาสระบุว่าคุณได้ทำผิดพลาดในการป้อนข้อมูลหรือไม่โดยการตรวจสอบตะกร้าสินค้าของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลเหล่านั้นก่อนทำการสั่งซื้อ

(3) ราคาและการชำระเงิน

 • นอกเหนือจากราคาของผลิตภัณฑ์แล้วคุณจะต้องจ่ายค่าจัดส่งซึ่งจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในการรับทราบครั้งที่สองเมื่อคุณชำระค่าสินค้า
 • เราอาจระงับผลิตภัณฑ์และ / หรือยุติข้อตกลงนี้หากไม่ได้รับราคาจากคุณเต็มจำนวนในเงินที่เคลียร์ตรงเวลา
 • การชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องชำระด้วยวิธีการใด ๆ ที่มีรายละเอียดบนเว็บไซต์
 • ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้

(4) การจัดส่ง

 • เราจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับการจัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

(5) การคืนสินค้า

 • สินค้าไม่มีรับประกัน  หากพบปัญหาโปรดแจ้งทางร้านทราบภายใน 7 วัน
 • คำสั่งซื้อที่ได้รับการพิจราณาส่งคืนสินค้า จะต้องดำเนินการส่งคืนสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติเท่านั้น
 • เงื่อนไขในการพิจาณา
  • สินค้าต้องยังไม่ถูกใช้งาน
  • สินค้ามีความบกพร่องจากความผิดพลาดในการผลิต
 • คำสั่งซื้อที่ได้รับการพิจราณาส่งคืนสินค้า ผู้ซื้อจะได้รับคืนเงินเต็มจำนวนหรือทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่

(6) ข้อกำหนดทั่วไป

 • รูปภาพของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพดังกล่าว
 • เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่เราเก็บรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณตามเงื่อนไขของ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การใช้เว็บไซต์ของเราจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อตกลงนี้อาจแตกต่างกันไปตามตราสารที่ลงนามโดยทั้งคุณและเรา เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว แต่การแก้ไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดของข้อตกลงใด ๆ ที่เราได้ทำไว้กับคุณ
 • หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และจะถือว่าบทบัญญัติหรือส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะถูกละเว้น
 • ไม่มีการสละสิทธิ์ข้อกำหนดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะโดยการประพฤติหรืออย่างอื่นในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีจะถือว่าเป็นหรือถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้นต่อไปหรือต่อไป หรือข้อกำหนดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดของข้อตกลงนี้
 • คุณไม่สามารถมอบหมายเรียกเก็บเงินทำสัญญาย่อยหรือโอนข้อตกลงนี้หรือสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณได้
adminข้อกำหนดและเงื่อนไข