บอร์ดทดลอง

บอร์ดสำหรับทดลองและออกแบบพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ด้วยชุดประมวลผล Arduino NodeMCU และ Raspberry Pi Zero พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นในการใช้งานเบื้องต้นเช่น Push Button Switch สำหรับป้อนสัญญาณ Digital Input LED สำหรับแสดงผล Opto Isolated Relay สำหรับต่อ Load ที่ใช้กระแสสูงและ Protoboard สำหรับประกอบวงจรเพื่อทดสอบการทำงาน

บอร์ดพัฒนา

บอร์ดสำหรับพัฒนาต้นแบบหรือโครงงานแบบเอนกประสงค์ ประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino NodeMCU และ Raspberry Pi มีพื้นที่ Breadboard PCB สำหรับประกอบวงจรเพิ่มเติมและ Screw Terminal สำหรับต่อสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกพร้อมกล่องใส่แผงวงจร

บอร์ดพัฒนา > ProtoAutomation

บอร์ดพัฒนา > ProtoBreakout

บอร์ดพัฒนา > ProtoExpansion

บอร์ดพัฒนา > ProtoMaker

บอร์ดพัฒนา > ProtoPCB

บอร์ดพัฒนา > ProtoKit

บอร์ดพัฒนา > อะไหล่ PCB

บอร์ดเอนกประสงค์

กล่องใส่แผงวงจร มาตรฐาน IP65 และ กล่องใส่แผงวงจร มาตรฐาน IP68 สำหรับ ติดราง Din Rail ติดผนัง ตั้งโต๊ะ ผลิตจากพลาสติก ABS พร้อมแผ่น PCB Breadboard แบบ Universal Printed Circuit Board ที่ออกแบบให้เข้ากันได้อย่างลงตัวกับกล่องใส่แผงวงจร มาตรฐาน IP65 และ กล่องใส่แผงวงจร มาตรฐาน IP68 แบบต่างๆ

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่

อุปกรณ์และโมดูลพื้นฐานที่มีความจำเป็นสำหรับงานออกแบบพัฒนานวัตกรรม โครงงานและสิ่งประดิษฐ์

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > โมดูล Display

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > พัดลม Brushless DC

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > Connector/Mounting Bracket

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > ชุดประมวลผล

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > กล่องพลาสติก

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > Peristaltic Pump / Solenoid Valve

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > อะไหล่ PCB

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > PCB Mount Screw Terminal Block

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > Sensor

โมดูล เซนเซอร์ อะไหล่ > RS-485

อุปกรณ์พาวเวอร์

อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับการออกแบบตู้คอนโทรล

อุปกรณ์พาวเวอร์ > กล่อง ตู้กันน้ำพลาสติก

อุปกรณ์พาวเวอร์ > AC Contactor

อุปกรณ์พาวเวอร์ > Circuit Breaker

อุปกรณ์พาวเวอร์ > Switching Power Supply

อุปกรณ์พาวเวอร์ > PCB Mount Power Supply Module

อุปกรณ์พาวเวอร์ > Relay

อุปกรณ์พาวเวอร์ > Electrical Control Panel

สินค้าอื่นๆ

adminProducts