บอร์ดสร้างต้นแบบหรือโครงงาน

บอร์ดสำหรับสร้างต้นแบบเอนกประสงค์ที่ประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino NodeMCU และ Raspberry Pi พร้อมวงจร Buck Converter สำหรับลดแรงดันไฟฟ้าแบบ DC to DC StepDown มีพื้นที่ BreadboardPCB สำหรับประกอบวงจรเพิ่มเติมและ Screw Terminal สำหรับต่อสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

แสดงทั้งหมด 27 ผลลัพท์

จำนวนสินค้า 1 - 27 จากทั้งหมด 27
จำนวนสินค้า 1 - 27 จากทั้งหมด 27